Een of twee strafslagen

Geen een of twee strafslagen

Geen 1 of 2 strafslagen test 1

Geen, 1 of 2 strafslagen?

Zijn het er nu geen, één of twee?

Hoeveel strafslagen krijg je wanneer? 

In het regelexamen maken golfers in spe vaak fouten in antwoorden over het aantal strafslagen.

Probeer onze quiz om te zien hoeveel je al weet.

Zijn het geen, 1 of 2 strafslagen? 

Hierbij een korte samenvatting

Geen strafslag

In principe moet je je bal spelen zoals die ligt maar je kunt altijd zelf je bal onspeelbaar verklaren ten koste van een strafslag. Je krijgt echter geen strafslag in de volgende gevallen:

 • als je bal in een gat, hoop of spoor van een gravend dier ligt;
 • als je bal in een plas water van tijdelijke aard ligt;
 • als er tussen de bal en de hole tijdelijk water ligt op de green;
 • bij GUR, ground under repair, gemarkeerd door de blauwe paaltjes;
 • als de bal bij een aangepaalde boom ligt;
 • als je vanwege een vast obstakel in de baan niet kunt swingen;
 • als je bal op een sproeikop of put ligt;
 • als je de bal op een green hebt geslagen anders dan de green van de hole die je speelt;
 • als je bal in een pitchmark ligt.

Een strafslag

Je krijgt in zijn algemeenheid één strafslag als je onopzettelijk de regels overtreedt of als je de situatie had kunnen voorkomen.

Meest voorkomend:

 • je bal komt buiten de baan of je kunt je bal niet vinden of identificeren (je keert dan terug naar de plek waar je de bal voor het laatst hebt geslagen);
 • je bal ligt in een waterhindernis (je kunt terugkeren naar de plek waar je de bal voor het laatst hebt geslagen of je dropt volgens de waterhindernisregel);
 • je bal verrolt bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp op de fairway of in de rough;
 • je beweegt per ongeluk je eigen bal;
 • je pakt een bal op om die te identificeren maar meldt dat niet aan je medespeler of je vergeet de bal te markeren;
 • je maakt je bal schoon buiten de green;
 • je pakt je bal op zonder te markeren op de green.

Twee strafslagen

Je krijgt twee strafslagen als je iets doet wat niet mag of als je iets níet doet wat wel zou moeten.

Meest voorkomend:

 • je slaat af van buiten de afslagplaats;
 • je hebt per ongeluk je bal bewogen en je slaat die vanaf de nieuwe plek, dus zonder terug te plaatsen (je speelt dan van de verkeerde plaats);
 • je haalt een los natuurlijk voorwerp (takjes en dergelijke) weg in een bunker of waterhindernis;
 • je haalt zand of losse aarde weg op de fairway of in de rough (dit is namelijk geen los natuurlijk voorwerp, behalve op de green, en je verandert de omgeving voor een betere positie).
 • je raakt de vlaggenstok bij een putt vanaf de green;
 • je raakt met je club de ondergrond in een hindernis (behalve tijdens impact);
 • je speelt een verkeerde bal.

Probeer nu onze test om te zien hoeveel je weet

Geen een of twee strafslagen


Een of twee strafslagen

Alleen een echte regelspecialist krijgt meer dan 7 correcte antwoorden

Geen een of twee strafslagen

Question 1 of 15.

Vraag 1

Jouw bal ligt op de green en er ligt zand op jouw puttinglijn. Je veegt het zand weg. 

Hoeveel strafslagen krijg je hiervoor? 

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
Question 2 of 15.

Vraag 2

Jouw medespeler vraagt of je jouw bal wilt opnemen, want jouw bal ligt in de weg. Je markeert de ligplaats van de bal, pakt de bal op en maakt hem schoon. 

Hoeveel strafslagen krijg je? 

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
Question 3 of 15.

Vraag 3

Jouw bal ligt op de green. Je putt de bal helaas naast de hole en tegen de bal van jouw medespeler. 

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
Question 4 of 15.

Vraag 4

Je slaat af, maar jouw medespeelster had eerst af moeten slaan. 

Hoeveel strafslagen krijg je?

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 3 strafslagen
Question 5 of 15.

Vraag 5

De speler maakt een airshot. De spelers spreken af de slag niet te tellen. 

Welke straf krijgen beide spelers?

1. 0 strafslag
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
4. Diskwalificatie
Question 6 of 15.

Vraag 6

Je slaat jouw bal vanaf de afslag buiten de baan. Je dropt vlakbij waar de bal buiten de baan ging. Je telt 1 strafslag en speelt de hole uit. 

Wat had je moeten doen?
Je had terug moeten gaan naar de afslag:
 

1. Zonder extra strafslag
2. Met één strafslag
3. Met 2 strafslagen
Question 7 of 15.

Vraag 7

Een speelster pakt haar bal op die 20 cm van de hole ligt. Ze ligt daar met 3 slagen. Marker en speelster schrijven een 4 op de kaart.

Wat is de straf voor beide spelers?

1. 1 strafslag
2. 2 strafslagen
3. Diskwalificatie
Question 8 of 15.

Vraag 8

Er ligt een bal in de rough. Je wilt de bal identificeren en buigt het gras iets weg en weer terug zodat je kunt zien of het jouw bal is. De ligging wordt niet verbeterd.

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
Question 9 of 15.

Vraag 9

Je mag de Grond in Bewerking ontwijken en je dropt op de juiste plek. Je dropt op een foute manier en vervolgens sla je jouw bal.

Wat is het gevolg voor de foute drop?

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
Question 10 of 15.

Vraag 10

Je verwijdert een takje dat op jouw puttinglijn ligt. 

Hoeveel strafslagen krijg je hiervoor?

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
Question 11 of 15.

Vraag 11

Hoeveel strafslagen krijg je voor het weghalen van aarde op de fairway?

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
Question 12 of 15.

Vraag 12

Jouw bal ligt in een bunker. Je zet jouw stok op de grond achter de bal. 

Hoeveel strafslagen krijg je?

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
Question 13 of 15.

Vraag 13

Jouw bal ligt op de green in een plas water. Je hebt het dichtstbijzijnde punt gevonden. 

Hoeveel strafslagen krijg je?

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
Question 14 of 15.

Vraag 14

Je hebt geputt en de bal ligt op de rand van de hole. Je loopt naar de hole toe en wacht 18 seconden.
De bal valt na 19 seconden. 

Hoeveel strafslagen moet je bij jouw score optellen? 

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
Question 15 of 15.

Vraag 15

Op hole 6 ontdek je dat je 15 stokken in jouw tas hebt. 

Welke straf krijg je? 

1. 0 strafslagen
2. 1 strafslag
3. 2 strafslagen
4. 4 strafslagen
5. 12 strafslagen

Next question 1 of 15

All 15 questions completed!


Share results:

Geen een of twee strafslagen

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam